Новини

Обхванатите в предучилищна подготовка деца са с по-добри резултати на...

15 Декември 2017

Четвъртокласниците, които са посещавали детска градина, са постигнали по-високи резултати от тези, които не...

Излязоха резултатите от излседването PISA

23 Ноември 2017

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е разработена от Организацията за икономическо...

Кръгла маса на тема „Приобщаващото образование и жестовият език в България"

13 Октомври 2017

Национална асоциация на ресурсните учители в България и Фондация „Заслушай се”, имат удоволствието да...

България трябва да намали университетите на 10

10 Октомври 2017

Концентрация на ресурсите в консолидирана научна система е ключът за ефективно финансиране на научните...

Актуални обучения

Психология на деца и ученици със специални образователни потребности

Психология на деца и ученици със...

Националният институт за образование и...

Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието

Техники за работа с деца и ученици с...

Поради големия интерес Националният...

Квалификация на учители

Делегирани бюджети – теория и практика

Делегирани бюджети – теория и практика

 Програмата цели да запознае...

Технологии за работа с ученици със специфични нарушения на способността за учене

Технологии за работа с ученици със...

Програмата представя образователни и...

Методики за чуждоезиково обучение при ученици със специални образователни...

Методики за чуждоезиково обучение при...

Обучението се опира на концепцията за...